Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
June 8, 2013
Image Size
517 KB
Resolution
926×618
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
11,554 (2 today)
Favourites
937 (who?)
Comments
41
×
Mirror of Truth by FoxInShadow Mirror of Truth by FoxInShadow
Commission for :iconlionel23:

I allowed myself some artistic freedom with the look of "twisted" Celestia and Luna, somehow I imagined them without the cutie marks. Especially the sun goddess is not very fitting in the world of eternal night, right?
Add a Comment:
 
:iconziomal1987:
ziomal1987 Featured By Owner Jun 27, 2013
muszę powiedzieć , że masz całkiem fajny styl rysowania i wyobraźnię nawt myśl że tak wygląda Luna gdy nie świadomie na moment traci kontakt ze swoją jaźnią (transformacja w NMM niej jest pełna,) to samo tyczy się Celestii je wymyślonego przez fandom złego Alter Ego Solar Flare, ogółem kawał dobrego Artu
Reply
:iconxelianthought:
xelianthought Featured By Owner Jun 15, 2013
Intriguing and well drawn piece!
Reply
:iconfirestorm310:
firestorm310 Featured By Owner Jun 9, 2013
cool
Reply
:iconcosmicacorn:
CosmicAcorn Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist General Artist
awesome art!!!! :la:
Reply
:icontimfortune9:
timfortune9 Featured By Owner Jun 9, 2013
It's probably more serious that Dark!Luna is regular Luna and not Nightmare Moon...
Reply
:iconjarkes:
Jarkes Featured By Owner Jun 9, 2013
Slightly disappointed that Cadance doesn't have her own evil counterpart here...
Reply
:iconnicolasdominique:
NicolasDominique Featured By Owner Jun 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
Now we know that shit is damn serious!
Reply
:iconjdts7:
jdts7 Featured By Owner Jun 8, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Cadence, you aren't even important enough to have your own evil self.
Reply
:iconfoxinshadow:
FoxInShadow Featured By Owner Jun 9, 2013   Digital Artist
this is depressing
Reply
:icondejiko07:
DeJiKo07 Featured By Owner Jun 8, 2013
Someone make a fic about this scenario!
Reply
Add a Comment: