Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
November 24, 2013
Image Size
566 KB
Resolution
620×877
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
15,556 (17 today)
Favourites
795 (who?)
Comments
181
×
Magic... potion by FoxInShadow Magic... potion by FoxInShadow
New episode was inspiring

***

For more stuff, please follow me on:

tumblr (NSFW)
facebook
instagram
YouTube
Add a Comment:
 
:icontyraka628:
Tyraka628 Featured By Owner Edited Jul 17, 2014  Hobbyist General Artist
OMG SHOCK.

Well, gee!! Thanks for ruining the episode!! Seriously, it's bad enough with all the tentacle crap...
Reply
:iconclassicblaze:
ClassicBlaze Featured By Owner Jul 5, 2014
We shall never forget how the show made this happen.
Reply
:iconratwo619:
Ratwo619 Featured By Owner May 21, 2014  Student Artist
O//////O
Reply
:icondarknessthehedgehog3:
darknessthehedgehog3 Featured By Owner May 9, 2014  Hobbyist Photographer
:iconmilkmare: got milk
Reply
:icondavcm64:
DAVCM64 Featured By Owner May 6, 2014
SEXY!!!!!!!!!!!!!!!LOLXD
Reply
:icondjpon3vynil:
DJPON3VYNIL Featured By Owner Apr 22, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Ok, since Zecora made that "potion" im now wonerin what shes doin behind closed doors! XD

Nice work on this! ^^
Reply
:icontheburningmouse:
TheBurningMouse Featured By Owner Apr 14, 2014  Hobbyist General Artist
In the new season seriously... Hasbro is jsut giving us stuff to work with on fuckign silver plates! Are they supporting us "special" ones or what?
Reply
:iconyellowsmoke321:
yellowsmoke321 Featured By Owner Mar 12, 2014  Hobbyist Traditional Artist
pretty
Reply
:iconytsejam58:
ytsejam58 Featured By Owner Feb 17, 2014
...... I'd drink it all -blushes-
Reply
:iconkapsonada:
Kapsonada Featured By Owner Jan 2, 2014  Student Digital Artist
Czy to scenarzyści robią to specjalnie, czy to tylko grupki osób mają dwuznaczne skojrzania z.... białym eliksirem ( mało brakowało, żeby był żółty ). Ale fakt, że już parę takich escesów zrobili z odcinkami, pozostawia wiele do myślenia. Dobra, koniez z psychologią biznesu. Jak na dzisiaj... :D Fav za to, że digital z kreską i za... erm... uchwycenie emocji ( mogłem napisać komentarz w stylu "no fajne", ale to za niski poziom) :D
Reply
Add a Comment: